This website is not compatible with this outdated browser. Upgrade your browser today or install Google Chrome Frame to better experience this site.
You are using an outdated browser. Upgrade your browser today or install Google Chrome Frame to better experience this site.

การลงทุน เป็นการลงทุน ไม่ใช่การพนัน

 

การลงทุน เป็นการลงทุน Investment ไม่ใช่การพนัน Gambling ดังนั้น ก่อนเริ่มลงทุน ไม่ว่าจะในกิจการใดๆก็ตาม นักลงทุนจะต้องศึกษาและวางแผนการให้เหมาะสมรอบคอบเสียก่อน ไม่ใช่อยากลงทุนอะไรก็กระโดดเข้าไปลงทุนเลย โดยไม่มีความรู้ ไม่มีประสพการณ์ ไม่มีข้อมูล ไม่มีการทดสอบ อย่างนั้นไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นการพนัน การเล่นการพนันเป็นอบายมุข เป็นประตูเปิดเข่าสู่นรกที่ทุกคนรู้จักดี ผู้เล่นย่อมพินาศ (ขอโทษนะครับ ขอพูดคำหยาบ) พินาศเรือหาย ทุกคน ไม่มีข้อยกเว้น

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องประกอบด้วยความรู้และระบบที่จะใช้ในการลงทุน มีความสำคัญ 10% ประกอบด้วย Money Management มีความสำคัญ 30% และประกอบด้วยจิตวิทยาในการลงทุน ความเข้าใจในหลักการคิด เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของการลงทุน มีความสำคัญถึง 60% นักลงทุนที่เก่งที่สุด มีความรู้มากที่สุด แต่ไม่รู้จักความพอเพียง ย่อมไม่สามารถบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพได้ ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ต้องขาดทุนในที่สุดแน่นอน ส่วนนักลงทุนที่มีความรู้ไม่มากนัก ใช้ระบบธรรมดาที่ชมรมแจกฟรีให้แก่ทุกคน แต่รู้จักความพอเพียง สามารถบริหารเงินทุนและทำตามระบบได้ ย่อมมีกำไรจากการลงทุนแน่นอน ตามกำลังของระบบนั้นๆ

 

ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการลงทุนจึงควรอยู่ที่การเรียนรู้ระบบการลงทุนต่างๆ เรียนรู้ให้ถ่องแท้และเข้าใจโดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยว่าความรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านั้น ถ้าสามารถเรียนรู้ได้หมด 100% ก็จะมีความสำคัญในระบบการลงทุนเพียง 10% เท่านั้น มีส่วนอื่นที่สำคัญกว่ามากมาย

ก่อนที่จะไปพูดเรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดของการลงทุน วันนี้จะพูดเรื่อง Money management ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุนต้องพิจารณาจัดการให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการลงทุน

การลงทุนเป็นส่วนสำคัญของชีวิต ทั้งนี้เพราะนโยบายของนายทุนสามานย์ที่ปกครองโลกอยู่ในขณะนี้ ใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำกว่า Inflation ทำให้การออมคือสิ่งที่รัฐบาลเป็นประกันว่าขาดทุนแน่นอน ในขณะที่เงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 8% ถึง 9% ตามการเพิ่มของค่าครองชีพจากอดีตถึงปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำมีเพียง 0.75% เงินฝากถอนไม่ได้ 1 ปี สูงสุด 2.5% ถอนไม่ได้  2 ปี สูงสุด 3% ใครออมเงินคือคนที่ถูกรัฐบาลหลอก คนเป็นหนี้ คือธนาคารและนายทุนใหญ่ เป็นผู้ได้เปรียบ เพราะหนี้สินลดลงมากกว่าดอกเบี้ยจ่ายหลายเท่าตัว

สำหรับ Portfolio ขนาดใหญ่ ฐานของการลงทุนจึงเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพราะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตาม Inflation เสมอ มหาเศรษฐีใหญ่ๆของไทยจึงกว้านซื้อที่ดินกันเป็นแสนไร่ ราคาที่ดิน Double ทุกๆ 3 ปี Capital gain จากการเก็งราคาที่ดินก็ไม่มีภาษีพิเศษ ไม่มี Capital gain tax ระบบนี้จะทำให้ที่ดิน 95% ของประเทศไปอยู่ในมือคน 5% และคนที่เหลืออีก 95% ก็ไปแบ่งที่ดิน 5% ที่เหลืออยู่ คนรวยจะรวยยิ่งขึ้น คนจนก็จะยิ่งยากจนลง นี่คือประชาธิปไตยระบอบทุนนิยมสามานย์

สำหรับ Portfolio ขนาดเล็ก ฐานของการลงทุนจึงเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง Liquidity เพราะสามารถซื้อขายได้ทันที ไม่ต้องรอเหมือนการขายที่ดินจริง เช่นหุ้นในกลุ่ม Propcon Prop N-PARK, BLAND, NUSA, SIRI, ITD, QH, LH, KMC, SYNTEC, และในกลุ่ม Propcon Pfund TLGF, SPF, CPNRF, TFUND, POPF, GOLDPF

เมื่อไม่มีเงินออม ก็ให้เก็บเงินเป็น Exchange Traded Funds (ETF) โดยกระจายความเสี่ยงในสินค้าต่างๆ เช่นทองคำ GLD (KTAM GOLD ETF Tracker) หรือ Gold99, KG965, BCHAY, TGOLDETF บางอย่างเก็บไว้ในสินค้าอื่นๆ เช่น ENY KTAM SET Energy ETF Tracker, TDEX ThaiDex SET50 Exchange Traded Fund, ENGY MTRACK ENERGY ETF, 1DIV ThaiDEX SET High Dividend ETF, EBANK KTAM SET Banking ETF Tracker, TH100 ThaiDEX SET100 ETF และบางส่วนเก็บเอาไว้ในรูปของ CHINA W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker หรือ HK KTAM HONG KONG ETF TRACKER

ส่วนกลางของ Investment Pyramid เป็นการลงทุนใน Stock market โดยเน้นที่การลงทุน ไม่เป็นการพนัน เป็นการลงทุนที่มีการศึกษาหาความรู้ พิจารณาวางแผนการลงทุน และมีระบบการบริหารการเงินที่เหมาะสม โดยสรุปคือการลงทุนในตลาดหุ้นที่ประกอบไปด้วยระบบ Money Management

ส่วนเหนือขึ้นไปอีก ก็จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น และคาดหวังผลกำไรสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ได้แก่การลงทุนใน Futures Market โดยไม่ใช้ Leverage คือวางเงินเต็มจำนวน 100% ของราคาสินค้า แล้วนำเงินส่วนที่เหลือจาก Margins ต่างๆ และส่วนที่สำรอง Margin Call เรียบร้อยแล้ว มาบริหาร ตามแนวทางของ Money management โดยอาจจะนำมาลงทุนในตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า วิธีนี้จะยังคงระบบที่ใช้ในการลงทุนเป็นระบบเดิม แต่จะสามารถเพิ่มผลการคาดหวังกำไรได้เพิ่มขึ้นอีก สูงขึ้นไปอีกเป็นการลงทุนขั้น Advance ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั่วไป ได้แก่การลงทุนในตลาด Futures ที่สามารถใช้ Leverage ได้ถึง 1:10 และที่ยอดของ Investment Pyramid ก็จะเป็นการลงทุนที่สามารถใช้ Leverage ได้ถึง 1:100 หรือมากกว่านั้น เช่นในตลาด Forex หรือตลาด Options ต่างๆ   

ในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการลงทุนใน Stock Market โดยถือว่านักลงทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่เป็นฐานของ Investment Pyramid แล้ว เป็นอสังหาริมทรัพย์และเป็น Physical Gold ในรูปแบบของ ETF ที่มีความคล่องตัวสูง ง่ายต่อการเก็บรักษา และสามารถใช้แทนเงินฝากธนาคารหรือการซื้อพันธบัตรต่างๆได้

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อลงทุนเป็นระบบแล้ว มีความเสี่ยงน้อยกว่าการทำงานประจำอีก เพราะการทำงานประจำในบริษัทฯ ใดบริษัทฯ หนึ่ง บริษัทฯ นั้นอาจจะล้มละลายได้ แต่การกระจายความเสี่ยงไปในบริษัทฯ ใหญ่ๆ ทั้งหลายในตลาดหลักทรัพย์ โอกาสที่บริษัทฯ เหล่านั้นจะมีปัญหาพร้อมกัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก เริ่มต้นจากการลงทุนน้อยๆ ลงทุนตามระบบ แล้วค่อยๆเพิ่มทุนเข้าไปอีกเรื่อยๆ จนถึงระดับที่ผลตอบแทนเท่ากับเงินเดือนในขณะนั้น เมื่อนั้นนักลงทุนก็สามารถลาออกจากงานประจำมาเป็นนักลงทุนมืออาชีพได้

 

 

 

Comments

eagle

ขอบคุณครับคุณลุง

psomsuk

ขอบคุณมากครับคุณลุง

totonx

ขอบคุณมากครับคุณลุง

banchap

ขอบพระคุณมากครับคุณลุง

judge

ขอบคุณครับ คุณลุง...และทีมงานCDC

jolu

ขอบคุณครับคุณลุง

grisgon

ขอบพระคุณคุณลุงครับ

Ciceroz

ขอบคุณครับ

Pages