This website is not compatible with this outdated browser. Upgrade your browser today or install Google Chrome Frame to better experience this site.
You are using an outdated browser. Upgrade your browser today or install Google Chrome Frame to better experience this site.

Portfolio 1 ล้านบาท

 

เรามาเริ่มวางแผนการลงทุนกันที่เงินลงทุน 1 ล้านบาท โดยนักลงทุนมีฐานะพอที่จะลงทุนได้แล้ว คือมีงานทำแน่นอน มีบ้านอยู่อาศัยแล้ว และมีเงินเก็บ (ในรูปของ ETF) พอสมควรแล้ว มีเงินเดือนประมาณเดือนละ 5 หมื่นบาท คาดหวังเงินเดือนขึ้นปีละ 5% นำเงิน 1 ล้านบาทนี้มาเป็น Capital ในการลงทุน โดยจะลงทุนตามระบบ และเพิ่มทุนอีกเป็นจำนวน 10% ของเงินเดือนทุกๆเดือน   

การกระจายความเสี่ยง

ลงทุนในหุ้น 50 ตัว (SET50) ตัวละ 20,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี

ลงทุนในหุ้น 50 ตัว (SET50) ตัวละ 20,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี

ลงทุนในหุ้น 50 ตัว (SET50) ตัวละ 20,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี

เห็นได้ชัดเจนว่าการกระจายความเสี่ยงไปในหุ้น 50 ตัว ได้ค่าเฉลี่ยที่เป็นกำไรที่ “พอเพียง” เสมอ ยิ่งเวลานานขึ้น ค่าเฉลี่ยยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ ในกรณีที่เป็นการลงทุนระยะยาว 10 ปี ค่าเฉลี่ยของการคาดหวังผลกำไรจะอยู่ที่ปีละ 20%

เมื่อเราทดสอบไปเรื่อยๆ ทุก Time frame ทุกสภาพตลาด ทุกกำหนดระยะเวลา ทุก Combination ของหุ้น ฯลฯ เราจะเห็นว่าระบบนี้ไม่มีทางขาดทุนได้ เราย่อมมีความมั่นใจในระบบ ต่อไปเราก็หันไปพิจารณาการใช้เงินของเรา ในแต่ละขณะ เราใช้เงินเท่าไหร่ ในหุ้น 50 ตัวนั้น เมื่อตลาด Bullish เต็มที่ จะมีสัญญาณซื้อกี่ตัว เราจะมีเงินที่ไม่ได้ใช้แน่นอนเท่าไหร่ มีเงินที่ไม่ได้ใช้ชั่วคราวเท่าไหร่ ฯลฯ เรามาบริหารเงินเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นอีก โดนสันนิษฐานว่าในหุ้น 50 ตัวนั้น จะมีสัญญาณซื้อพร้อมกันไม่เกิน 40 ตัว แปลว่า ในแต่ละขณะ เราจะมีเงินที่ไม่ได้ใช้งานเท่ากับหุ้น 10 ตัว หรือ 2 แสนบาท เราขอยืมเงินสองแสนบาทนั้นมาเพิ่มเป็น Capital แล้ววางระบบการลงทุนเสมือนมีเงินทุน 1.2 ล้าน แทนที่จะมีเพียง 1 ล้าน ทำให้เราสามารถลงทุนในหุ้นได้ตัวละ 24,000 แทนที่จะเป็นตัวละ 20,000 การบริหารเงินวิธีนี้ทำให้เราได้กำไรเป็น 20% ของ 1.2 ล้าน หรือ 24% ของ 1 ล้าน โดยไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยงเลย เราสามารถเพิ่มการคาดหวังผลกำไรเพิ่มได้อีก 4% เป็น 24% ต่อปี

ในหุ้นแต่ละตัว เรายังสามารถออกแบบ Position sizing คือขนาดของการลงทุนในแต่ละครั้งได้อีก วิธีที่ง่ายที่สุดคือคำนวณ NAV ตลอดเวลาของหุ้นแต่ละตัว ระบบ CDC Money Management ของชมรมสามารถคำนวณหา Position sizing ของหุ้นแต่ละตัวได้โดยอัตโนมัติก่อนตัดสินใจซื้อ การประบ Position sizing วิธีนี้ ทำให้เราสามารถลงทุนในหุ้นที่มีกำไรได้มากกว่าในหุ้นที่ขาดทุน โดยไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยงเลย เราสามารถเพิ่มการคาดหวังผลกำไรเพิ่มได้อีกอย่างน้อย 6% เป็น 30% ต่อปี

สำหรับนักลงทุนที่มีความรู้มากขึ้น ระบบ Position sizing อาจจะผันแปรตามความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นถ้าเราจัดความเสี่ยงของจุด Stop-loss ที่ 10% ในการลงทุนแต่ละครั้ง เราอาจจะรอให้หุ้นย่อตัวลงหลังจากเกิดสัญญาณซื้อ ทำให้ความเสี่ยงลดลงมาก และสามารถเข้าซื้อได้ในปริมาณมากกว่า เราอาจจะออกแบบการลงทุนเป็น Multiple entry/exit เมื่อมีความชำนาญมากขึ้น ระบบทั้งหมดนี้ชมรมมี Course จัดสอนให้โดยละเอียด

เอาเพียงระบบธรรมดา + Money management ธรรมดา เราสามารถคาดหวังกำไรได้ปีละ 30% เราลองมาทำ Simulation ของการลงทุน

 

End of 1st year         Capital 1,374,504      Profit 353,866           Average 35%/year

End of 2nd year        Capital 1,920,654      Profit 850,920           Average 43%/year

End of 3rd year         Capital 2,655,828      Profit 1,541,212        Average 51%/year

End of 4th year         Capital 3,644,557      Profit 2,491,395        Average 62%/year

End of 5th year         Capital 4,974,286      Profit 3,791,106        Average 76%/year

End of 6th year         Capital 6,762,624      Profit 5,560,890        Average 93%/year

End of 7th year         Capital 9,167,741      Profit 7,962,872        Average 114%/year

End of 8th year         Capital 12,402,355    Profit 11,215,088      Average 140%/year

End of 9th year         Capital 16,752,551    Profit 15,610,777      Average 173%/year

End of 10th year       Capital 22,603,081    Profit 21,544,308      Average 215%/year

 

Comments

avatarno13

ขอบคุณสำหรับบทความครับแต่ผมไม่เข้าใจประโยคนี้ครับ พอมีผู้รู้ท่านใดช่วยอธิบายให้ด้วยครับ

"ในหุ้นแต่ละตัว เรายังสามารถออกแบบ Position sizing คือขนาดของการลงทุนในแต่ละครั้งได้อีก วิธีที่ง่ายที่สุดคือคำนวณ NAV ตลอดเวลาของหุ้นแต่ละตัว "

 

ในส่วนนี้ความหมายคืออะไรครับ

naamneanny

ขอบพระคุณค่ะ...คุณลุง ^^

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา / กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

nonova

ขอบคุณครับคุณลุง

สู้ๆ กันต่อไป นะพี่น้อง

jolu

ขอบคุณครับคุณลุง

banchap

ขอบพระคุณมากครับคุณลุง

boonggy

ขอบคุณ ครับ คุณลุง

Peace

กำลังศึกษาหาความรู้ครับ

Pages